Sve na rate

Našli ste se u situaciji da ne možete kupiti željenu robu koja vam je hitno potrebna?
Bilo da ste preduzetnik, poljoprivrednik ili vam treba za lične potrebe, možete se obratiti trgovcu i uz Mikrofin robne kredite kupiti SVE NA RATE!

Mikrokreditno društvo Mikrofin ima razvijenu mrežu saradnika sa preko 1.800 prodajnih mjesta širom BiH, koje vam mogu ponuditi robu široke potrošnje.

APLICIRAJ ZA KREDIT

Iznos kredita: od 200 do 20.000 KM
Rok kredita: do 60 mjeseci, uz minimalni anuitet od 25 KM
Kamatna stopa: do 18 mjeseci nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 0%, preko 18 mjeseci NKS iznosi
– za preduzetnike 18%,
– za poljoprvirednike 19%,
– za stanovništvo 23%.

Provizija na obradu kredita: za rok otplate do 18 mjeseci 10%, za rok otplate preko 18 mjeseci 0%.

Za iznos kredita od 10.000 KM i rok otplate od 48 mjeseci, uz NKS od 23%, bez provizije za obradu kreditnog zahtjeva i trošak ovjere dokumentacije od 6 KM*, trošak mjenica 10 KM (jedna mjenica 5 KM), efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 25,65%.
Otplata na rate za iznose do 3.000 KM je moguća:

  • bez mjenice
  • bez žiranata
  • za 20 minuta

*trošak ovjere dokumentacije odnosi se samo na kredite odobrene u uredima na području FBiH

Društvo odobrava kreditne plasmane u KM, uz valutnu klauzulu u EUR-u.

Napomena: Postoji mogućnost kreditiranja većih iznosa preko naših ostalih kreditnih proizvoda. Za više informacija pozovite vama najbližu kancelariju Mikrofina.