Biopročišćivač BIOCKO 16-20 PE 2×4000 L 

Osnovni proces pročišćavanja u  BioCko uređajima izvodi se pomoću žive mikrobiološke kulture u aktivnome mulju.
Mulj se sastoji od mješavine mikroorganizama i bakterija te im je za život potrebna hrana koju uzimaju iz otpadnih voda
Proces pročišćavanja otpadnih voda ubrzava se upuhivnajem zraka pomoću kompresora.