Biopročišćivač ROECO 4 – 3200 L ( 4 PE )

RoEco biopročišćivač 3200 L dizajniran je za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava, vikendica, manjih restorana i ostalih objekata komercijalnog sadržaja, te je sve češća zamjena za klasične septičke jame.
Namijenjen za porodične kuće do 4 člana. RoEco biopročišćivač 3200 L biopročišćivač pogodan je za izgradnju kuća gdje ne postoji mogućnost za spajanje na gradsku kanalizaciju ili u područjima gdje je spajanje na kanalizaciju tehnički i financijski zahtjevnije.