IPC SD 20

SD 20 se preporučuje u sektorima kao što su industrija, gradilišta, HO.RE.CA. i uredi.