RoPump DN 600 prepumpna stanica – kućna prepumpna stanica (jedna pumpa)

Otpadne vode više postavljenih kuća otječu u sistem kanalizacije gravitacijom, dok kod niže postavljenih kuća potrebno je prepumpavanje otpadne vode na veći nivo. Prepumpne stanice se upotrebljavaju za izjednačavanje visinskih razlika i namijenjene su za prepumpavanje otpadnih voda.