Silicon- & Wachsentfener 5l – izopropil alkohol

85.00 KM

Otapalo na bazi alkohola za uklanjanje silikonskih ulja, voskova, ulja kao što su ostaci laka, itd. sa svih površina otpornih na otapala.

Silicon- & Wachsentfener 5l – izopropil alkohol

85.00 KM